studiepraktik / -projekt

Vi designer og prototyper en mobil sundhedsapp til pacemakerpatienter. Vi udvikler også avancerede algoritmer, der kan forudse forværring ved hjælp af machine learning.

Hvert semester har vi plads til 2-3 dygtige praktikanter, der kan indgå i vores R&D team. Vi har haft rigtig gode praktikforløb indtil videre, som har resulteret i både studiejob og spændende specialer. Skriv til os for at høre mere.

Afhængig af din baggrund og interesse kan du komme til at arbejde følgende områder eller kombinationer:


UX Design

UX arbejdet omhandler feltarbejde og kommunikation med patienter og klinikere samt designe features, der understøtter de afdækkede behov.

 
  • Interaktionsdesign (sketching, mock-ups, prototyping)
  • Kommunikation med patienter over telefon
  • Feltarbejde, interviews og usability test
  • Videoproduktion og -redigering

SUndhedsinformatik

Dataanalyse handler om at identificere, indsamle og klargøre klinisk- og patient-genereret data (fra app'en) til senere analyse med fx. machine learning.

 
  • Dataindsamling fra kliniske databaser
  • Samarbejde med UX’ere om patient-genereret data i app’en
  • Telefoninterviews og spørgeskemaer med patienter og klinikere
  • Ad hoc opgaver, fx i forbindelse med workshops